Tarieven Restafval per 1-1-2022

Inwoners van Goeree-Overflakkee betalen vanaf 1 januari 2022 een bedrag voor elke keer dat ze hun restafvalcontainer legen of hun vuilniszak met restafval wegbrengen in de ondergrondse verzamelcontainer.

Per 1 januari 2022 gaat het afvaltariefsysteem ‘Goed scheiden loont’ in. Huishoudens betalen vanaf dat moment via het SVHW een vast basistarief van € 207,50. Dat bedrag staat op het aanslagbiljet van het SVHW dat in februari op de mat valt. Per leging van de restafvalcontainer wordt € 8,- in rekening gebracht (of € 1,25 per keer dat de ondergrondse restafvalcontainer wordt gebruikt). Dit deel wordt aan het begin van 2023 gefactureerd.

Let op! Betaling gaat per keer dat de restafvalcontainer (de grijze met het grijze deksel) wordt geleegd of per keer dat de verzamelcontainer voor restafval wordt geopend. Er wordt geen rekening gehouden met gewicht. Maak geen onnodige kosten: Zet geen halfvolle container aan de weg. Maakt u gebruik van verzamelcontainers? Verzamel dan uw restafval tot u het in één grote afvalzak in één keer kan weggooien.

Het huishoudelijk afval wordt op Goeree-Overflakkee ingezameld door de RAD. Voor GFT, PMD en oud papier geldt geen tarief per aanbieding. Voor de milieustraat geldt dat na zes bezoeken 10 euro per bezoek in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn er, net als voorgaande jaren, ook kosten voor bijvoorbeeld het ophalen van grofvuil of asbest wegbrengen.

Goed scheiden

‘Goed scheiden loont’ gaat uit van het principe dat inwoners die goed hun afval scheiden minder betalen aan afvalstoffenheffing. Het verbranden van restafval is kostbaar en slecht voor het milieu en het is belangrijk om de restafvalberg zo klein mogelijk te houden. Afgelopen april is Goeree-Overflakkee begonnen met bewuster scheiden van afval, maar het principe van een vast tarief en een tarief per keer dat restafval wordt weggegooid gaat vanaf 1 januari 2022 in.

Gemiddeld laten meerpersoonshuishoudens in gemeenten met een systeem als ‘Goed scheiden loont’ 11 keer hun restafvalcontainer legen. Dat is 11x € 8,- = € 88,00. Met het vaste tarief van € 207,50 komt dan het totaalbedrag van de afvalstoffenheffing voor 2022 op € 295,50. In 2021 was het tarief voor een meerpersoonshuishoudens € 296,-.

De RAD heeft samen met het SVHW de restafvalteller ontwikkeld, waarmee u kunt inzien hoe vaak u restafval hebt aangeboden. Wilt u meer informatie over ‘Goed scheiden loont’ of over de tarieven? Kijk dan op www.radbv.nl of www.svhw.nl.

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee, 20-12-2021

Kosteloos Afvoeren Zwerfafval

Diftar Systeem

Per 1 januari 2022 moet er worden betaald voor het afvoeren van huisvuil binnen onze Gemeente Goeree-Overflakkee. Vanaf deze datum treedt het zogenaamde diftar-systeem in werking. Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’ en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die per huishouden wordt aangeboden. De afvalinzameling is uitbesteed aan de RAD. Naast de vaste maandelijkse kosten moet worden betaald per kg afval en gft.

Vroegtijdig Overleg

Onze vrijwillige zwerfafvalrapers deponeren hun geraapte zwerfafval in ondergrondse containers met hun eigen milieu-pas of in hun eigen 240 L container. Om te voorkomen dat vrijwillige zwerfafvalrapers extra moeten betalen voor het zwerfafval heeft Stichting Schoon Goeree-Overflakkee al in een vroegtijdig stadium overleg gevoerd met de Gemeente Goeree-Overflakkee en de RAD om tot een oplossing te komen voor onze vrijwilliger zwerfafvalrapers.

Rode Zakken, Pas en Milieustraat afspraken

In goed overleg en kijkend naar de uitvoerbaarheid van onze vraag zijn er door de RAD drie mogelijkheden aangeboden voor de afvoer van de rode zwerfafvalzakken. Deze worden hieronder nader uiteengezet, t.w.;

1. Uitsluitend op afspraak laten ophalen van de rode vuilniszakken aan huis; een afspraak te plannen via het telefoonnummer 0186-572586 of via het e-mailadres info@radbv.nl om alléén de rode zwerfafvalzakken op te laten halen.

2. Het kosteloos aanbieden van de rode vuilniszakken bij de milieustraat; zonder afspraak kunnen de rode zwerfafvalzakken worden gebracht bij de milieustraat. Bij aankomst op het kantoor van de milieustraat een pasje ophalen om de rode zwerfafvalzakken te deponeren. Pasje weer retour op kantoor bij verlaten milieustraat.

3. Aanvraag milieupas voor toegang tot ondergrondse container; er kan een aanvraag worden gedaan voor de levering van een milieupas, na volledige invulling en ondertekening van een bruikleenovereenkomst met de RAD voor de periode van 1 jaar. De RAD wijst een ondergrondse container aan in de buurt voor het afvoeren van de rode zwerfafvalzakken. Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen het formulier bruikleenovereenkomst via het e-mailadres info@schoongoereeoverflakkee.nl aanvragen. Daarna goed de voorwaarden lezen, volledig invullen, ondertekenen en via aparte e-mail opsturen aan de RAD.

Het bestuur van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee is blij met de aangeboden oplossingen en de samenwerking met de Gemeente en RAD, om gezamenlijk het grote zwerfafval probleem op Goeree-Overflakkee aan te kunnen pakken.

Zichtbaar Rood Zwerfafval

Ze zijn er! De rode vuilniszakken voor de zwerfvuilrapers van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee!

Herkenbaar Rode Zwerfafvalzakken

In September 2021 werden de rode zwerfafval zakken geïntroduceerd zodat de RAD kan zien dat het om zwerfafval gaat. Alle vrijwilligers die een rol rode vuilniszakken nodig hebben kunnen deze na afspraak ophalen in Stellendam. We nemen ook bij elke gezamenlijke opruimactie voldoende rollen mee voor onze vrijwilligers. Stuur een bericht naar info@schoongoereeoverflakkee.nl

Kwaliteit

De eerste ervaringen zijn; de zak is doorzichtig, heeft voldoende inhoud, is dun en behoorlijk stevig. Of ze stevig genoeg zijn zal de komende maanden duidelijk worden. Binnenkort komt er nieuwe info beschikbaar over het hoe en waarom van deze zakken en over het afvoeren van gevonden zwerfmateriaal.