Tarieven Restafval per 1-1-2022

Inwoners van Goeree-Overflakkee betalen vanaf 1 januari 2022 een bedrag voor elke keer dat ze hun restafvalcontainer legen of hun vuilniszak met restafval wegbrengen in de ondergrondse verzamelcontainer.

Per 1 januari 2022 gaat het afvaltariefsysteem ‘Goed scheiden loont’ in. Huishoudens betalen vanaf dat moment via het SVHW een vast basistarief van € 207,50. Dat bedrag staat op het aanslagbiljet van het SVHW dat in februari op de mat valt. Per leging van de restafvalcontainer wordt € 8,- in rekening gebracht (of € 1,25 per keer dat de ondergrondse restafvalcontainer wordt gebruikt). Dit deel wordt aan het begin van 2023 gefactureerd.

Let op! Betaling gaat per keer dat de restafvalcontainer (de grijze met het grijze deksel) wordt geleegd of per keer dat de verzamelcontainer voor restafval wordt geopend. Er wordt geen rekening gehouden met gewicht. Maak geen onnodige kosten: Zet geen halfvolle container aan de weg. Maakt u gebruik van verzamelcontainers? Verzamel dan uw restafval tot u het in één grote afvalzak in één keer kan weggooien.

Het huishoudelijk afval wordt op Goeree-Overflakkee ingezameld door de RAD. Voor GFT, PMD en oud papier geldt geen tarief per aanbieding. Voor de milieustraat geldt dat na zes bezoeken 10 euro per bezoek in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn er, net als voorgaande jaren, ook kosten voor bijvoorbeeld het ophalen van grofvuil of asbest wegbrengen.

Goed scheiden

‘Goed scheiden loont’ gaat uit van het principe dat inwoners die goed hun afval scheiden minder betalen aan afvalstoffenheffing. Het verbranden van restafval is kostbaar en slecht voor het milieu en het is belangrijk om de restafvalberg zo klein mogelijk te houden. Afgelopen april is Goeree-Overflakkee begonnen met bewuster scheiden van afval, maar het principe van een vast tarief en een tarief per keer dat restafval wordt weggegooid gaat vanaf 1 januari 2022 in.

Gemiddeld laten meerpersoonshuishoudens in gemeenten met een systeem als ‘Goed scheiden loont’ 11 keer hun restafvalcontainer legen. Dat is 11x € 8,- = € 88,00. Met het vaste tarief van € 207,50 komt dan het totaalbedrag van de afvalstoffenheffing voor 2022 op € 295,50. In 2021 was het tarief voor een meerpersoonshuishoudens € 296,-.

De RAD heeft samen met het SVHW de restafvalteller ontwikkeld, waarmee u kunt inzien hoe vaak u restafval hebt aangeboden. Wilt u meer informatie over ‘Goed scheiden loont’ of over de tarieven? Kijk dan op www.radbv.nl of www.svhw.nl.

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee, 20-12-2021