Kosteloos Afvoeren Zwerfafval

Diftar Systeem

Per 1 januari 2022 moet er worden betaald voor het afvoeren van huisvuil binnen onze Gemeente Goeree-Overflakkee. Vanaf deze datum treedt het zogenaamde diftar-systeem in werking. Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’ en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die per huishouden wordt aangeboden. De afvalinzameling is uitbesteed aan de RAD. Naast de vaste maandelijkse kosten moet worden betaald per kg afval en gft.

Vroegtijdig Overleg

Onze vrijwillige zwerfafvalrapers deponeren hun geraapte zwerfafval in ondergrondse containers met hun eigen milieu-pas of in hun eigen 240 L container. Om te voorkomen dat vrijwillige zwerfafvalrapers extra moeten betalen voor het zwerfafval heeft Stichting Schoon Goeree-Overflakkee al in een vroegtijdig stadium overleg gevoerd met de Gemeente Goeree-Overflakkee en de RAD om tot een oplossing te komen voor onze vrijwilliger zwerfafvalrapers.

Rode Zakken, Pas en Milieustraat afspraken

In goed overleg en kijkend naar de uitvoerbaarheid van onze vraag zijn er door de RAD drie mogelijkheden aangeboden voor de afvoer van de rode zwerfafvalzakken. Deze worden hieronder nader uiteengezet, t.w.;

1. Uitsluitend op afspraak laten ophalen van de rode vuilniszakken aan huis; een afspraak te plannen via het telefoonnummer 0186-572586 of via het e-mailadres info@radbv.nl om alléén de rode zwerfafvalzakken op te laten halen.

2. Het kosteloos aanbieden van de rode vuilniszakken bij de milieustraat; zonder afspraak kunnen de rode zwerfafvalzakken worden gebracht bij de milieustraat. Bij aankomst op het kantoor van de milieustraat een pasje ophalen om de rode zwerfafvalzakken te deponeren. Pasje weer retour op kantoor bij verlaten milieustraat.

3. Aanvraag milieupas voor toegang tot ondergrondse container; er kan een aanvraag worden gedaan voor de levering van een milieupas, na volledige invulling en ondertekening van een bruikleenovereenkomst met de RAD voor de periode van 1 jaar. De RAD wijst een ondergrondse container aan in de buurt voor het afvoeren van de rode zwerfafvalzakken. Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen het formulier bruikleenovereenkomst via het e-mailadres info@schoongoereeoverflakkee.nl aanvragen. Daarna goed de voorwaarden lezen, volledig invullen, ondertekenen en via aparte e-mail opsturen aan de RAD.

Het bestuur van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee is blij met de aangeboden oplossingen en de samenwerking met de Gemeente en RAD, om gezamenlijk het grote zwerfafval probleem op Goeree-Overflakkee aan te kunnen pakken.