Onderwijspakket GO SCHOON

Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen te betrekken bij het schoonmaken en schoonhouden van het eiland Goeree-Overflakkee. Daarom hebben wij een lespakket ontwikkeld voor de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Het lespakket werd op 14 oktober 2022 gepresenteerd en aangeboden op drie basisscholen in Stellendam. Ons doel is om het lespakket de komende jaren ook voor andere basisscholen op Goeree-Overflakkee beschikbaar te maken.

Bekijk hier onze video uit het lespakket

Jong geleerd is oud gedaan

Het gezegde ‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt ook voor het onderwerp zwerfafval. Als leerlingen zo vroeg mogelijk worden betrokken bij zowel het probleem als bij de oplossing, is de kans groot dat zij op latere leeftijd zelf geen afval laten zwerven en hopelijk ook bereid zijn te helpen met opruimen.

Kobus Kokmeeuw helpt mee

Samen met Kobus Kokmeeuw gaan docenten met hun leerlingen/klas aan de slag. Zij starten met het bekijken van de film, om vervolgens met de kleurplaat (groep 3-5) of zoekplaat (groep 6-8) aan de slag te gaan. Zowel de film als de producten sluiten aan bij de lokale omgeving. Hiervoor is gekozen om leerlingen het probleem in eigen omgeving te leren herkennen.

Samen opruimen is leuk!

Het educatiepakket is goed te combineren met een gezamenlijke opruimactie. Vrijwilligers van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee zijn hiervoor te benaderen om mee te denken en helpen. En heb je een leuke opruimfoto of een bijzondere vondst, e-mail deze dan gerust naar ons zodat we de foto op de website van Schoon Goeree Overflakkee kunnen plaatsten.

Meedenken in oplossingen

Met deze lesmiddelen willen wij de leerlingen leren bewuster te worden over zwerfafval. Door de juiste informatie te geven hoopt  Stichting Schoon Goeree-Overflakkee dat dit zwerfafval in de buitenruimte voorkomt. Ook is het belangrijk dat leerlingen zelf leren meedenken in oplossingen om zwerfafval op het eiland te verminderen. Deze tips verzamelt Stichting Schoon Goeree-Overflakkee op de Oplossingenpagina van het educatiepakket. Wij zullen ervoor zorgen dat alle ideeën van de kinderen gedeeld worden met andere scholen, de gemeente, beheerders van de buitenruimte (waaronder Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer) en bedrijven ter inspiratie.

Ga naar “Oplossingen voor Schoon Goeree-Overflakkee” om jullie ideeën en oplossingen met ons te delen.