Meest Gestelde Vragen

Zwerfafval is onderdeel van onze consumptiemaatschappij. Het is een nadelig effect van de wegwerpproducten waar vele burgers en bedrijven gebruik van maken. Na consumptie van het product heeft de verpakking geen waarde meer en nemen gebruikers vaak niet de moeite om de verpakking op te ruimen in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Met als gevolg dat veel verpakkingen worden weggegooid en achtergelaten in de openbare ruimte; op straat, in parken en in sloten en kanalen. Maar ook door onoplettendheid verliezen mensen hun mondkapjes, snoeppapiertjes, zakdoeken en handschoenen op straat.

Het is al langer bekend dat op ons eiland Goeree-Overflakkee veel zwerfafval aanwezig is met daarmee gepaard gaande consequenties.
Denk aan:

  • verstoring van het aangezicht van het duurzame eiland en natuurgebieden,
  • bedreiging voor de dieren en vogels door verstikking en vergiftiging,
  • risico op verwaaiing van de wegen naar het water (sloten en omliggende wateren) en natuurgebieden,
  • vervuiling van het water en bodem,
  • risico voor de volksgezondheid op de langere termijn.

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee vind het belangrijk om het zwerfafvalprobleem te benoemen en aan te pakken. Dankzij een netwerk van een steeds grotere groep vrijwilligers, bedrijven en organisaties zetten wij ons dagelijks in om het gezamenlijke doel te realiseren om Goeree-Overflakkee schoon te maken en te houden van zwerfafval.

Maandelijks worden door de vrijwilligers van onze stichting duizenden liters afval geraapt en afgevoerd dat wordt gevonden langs de wegen, oevers, slootjes, dorpskernen, stranden, natuurgebieden en bedrijventerreinen.

Er zijn vele vrijwilligers actief die zwerfafval rapen en opruimen. De meeste vrijwilligers gebruiken de Helemaal Groen app op hun smartphone, de handige app die op een geografisch kaartje van ons eiland laat zien op welke routes een zwerfafvalraper actief is geweest en welke routes (opnieuw) aandacht verdienen.

Per 31 December 2023 zijn er 184 geregistreerde gebruikers van de Helemaalgroen app. Maar er zijn ook vrijwilligers die, om allerlei redenen, (nog) niet de Helemaal Groen app gebruiken en toch een belangrijke bijdrage leveren bij het opruimen van zwerfafval op ons eiland.

Het doel van onze stichting is om in 2025 circa 515 inwoners (1% van het inwonertal van de Gemeente Goeree-Overflakkee met 51.579 inwoners) bewust te hebben gemaakt van het belang om zwerfafval mee te helpen opruimen als deelnemer van de Helemaal Groen app. Als we allemaal 1 stukje zwerfafval per dag zouden oppakken en opruimen dan levert dat een enorme bijdrage voor een schoon Goeree-Overflakkee.

Nee, Stichting Schoon Goeree Overflakkee heeft alleen een bestuur en heeft geen leden. Onze stichting is een rechtsvorm om het ideologische doel, Goeree-Overflakkee vrij te maken en te houden van zwerfafvalgrondstoffen, na te streven. Stichting Schoon Goeree-Overflakkee werd op 30 april 2021 opgericht per notariële akte bij de notaris in Goedereede.

Als je je aanmeld als actief vrijwilliger, dan laten we de andere vrijwilligers via onze Facebook groep ‘Schoon Goeree Overflakkee‘ weten dat er een ‘nieuwe raper’ actief is in een bepaalde dorpskern, zonder de voor en achternaam bekend te maken. Via onze Facebook groep kun je eventueel met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen of er samen eens een keer op uit te trekken.

Het komt ook regelmatig voor dat onze vrijwilligers onderweg worden aangesproken voor meer informatie over het zwerfafval rapen. Je kan dan deze mensen enthousiast maken door een visitekaartje af te geven van onze stichting of verwijzen naar onze website www.schoongoereeoverflakkee.nl

Maar ook een duimpje omhoog, een voorbijrijdende en toeterende auto of een opmerking als ‘goed bezig’ kun je verwachten tijdens je wandelingen als zwerfafvalraper. En soms ontvang je behalve een compliment ook nog iets lekkers van een vriendelijke buurtbewoner als dank voor je inspanningen. En onze vrijwilligers vinden ook heel soms wel eens geld in de vorm van een briefje van 5 of 10 euro. Dan is je dag meteen goed.

De gezamenlijke opruimacties worden meestal op een vrijdagochtend georganiseerd. We verzamelen rond 09:15 uur en starten om 09:30 uur tot ongeveer 11:30 uur. Na afloop drinken we met elkaar een kop koffie of thee en praten we nog even na over de belevenissen van deze ochtend. Een actueel overzicht van onze geplande opruimacties vind je onder het kopje “Activiteiten Kalender 2024” op de homepage van deze website.

Soms worden we gevraagd door organisaties om een opruimactie te organiseren of er zelf aan deel te nemen. Voorbeelden hiervan zijn een opruimactie in samenwerking met Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, World Clean Up Day, een lokale politieke partij of een kerkgenootschap. Dan kan het voorkomen dat het op een zaterdagochtend wordt gepland. Iedereen is vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. Meestal is een vaste kern vrijwilligers ter plaatse.

Wat fijn dat je als actieve vrijwilliger wilt meehelpen! 
Meld je a.u.b. aan via het contactformulier op onze website. Dan zorgen wij voor een grijper, ring en rol rode zwerfafvalzakken waarmee je snel aan de slag kunt.

Met actieve vrijwilliger bedoelen wij dat je regelmatig een rondje loopt met de grijper om, alleen of met elkaar, zwerfafval in de buurt te rapen en op te ruimen. Maak van ‘de buit’ een foto en zet die als bericht op onze facebook pagina Schoon Goeree Overflakkee. Daarmee laat je zien dat je onderdeel bent geworden van een steeds grotere groep vrijwilligers die je opruimbijdrage zeker zullen waarderen.

Ook organiseren wij om de 2 weken een gezamenlijke opruimactie ergens op het eiland waar je (gratis) aan kunt deelnemen. Als beloning na afloop van de gezamenlijke opruimacties zorgen wij voor koffie/thee en wat lekkers. Via onze facebookpagina doen wij oproepen voor deelname aan een gezamenlijke opruimactie. Op onze website (homepage) kun je zien op welke datum een gezamenlijke opruimactie wordt gehouden en op welke locatie.

Nee hoor….er is geen verplichting op het gebruik van de Helemaal Groen app. Maar het is wel fijn als je deze geweldige app zou willen gebruiken.

Het geeft interessante informatie over de gewandelde afstand in kilometers die je hebt afgelegd en je laat andere gebruikers van de app zien waar je hebt gelopen. Hiermee voorkom je dat iemand anders op dezelfde dag, dezelfde route afloopt die eigenlijk al ‘schoon’ is gemaakt dankzij jouw inzet. Ook tellen je gelopen afstanden mee voor het aantal gelopen kilometers (totaal score) binnen onze gemeente in de Helemaal Groen app.

Om de app te kunnen gebruiken moet je je wel eerst aanmelden als gebruiker en je moet over een smartphone beschikken die is voorzien van de GPS functie.

Voor alle vragen over het gebruik van de Helemaal Groen zwerfvuil app, kijk je het best even op de website van Helemaalgroen.nl

In de gesprekken die het bestuur van Schoon Goeree Overflakkee heeft gevoerd met de RAD over het kosteloos afvoeren van zwerfafval, was het belangrijk voor de RAD dat er zichtbaar onderscheid werd gemaakt tussen regulier huisvuil (de grijze vuilniszakken) en zwerfafval dat wordt aangeboden door de vrijwilligers van onze stichting.

Er is in september 2021 door de RAD gekozen voor rode, licht doorzichtige, vuilniszakken met een capaciteit van 60 liter per zak. Op onze blog pagina vind je nog een blog over de introductie van de rode zwerfafval vuilniszakken.

De rode zwerfafvalzakken kunnen, met een apart aan te vragen milieupas, worden afgevoerd in de ondergrondse container in de buurt.

Een volle rode zwerfafvalzak kan op drie manieren worden afgevoerd, namelijk:

  1. Na geplande afspraak met de RAD en uitsluitend de rode zwerfafvalzak(ken) laten ophalen aan huis,
  2. Door het kosteloos aan te bieden op de milieustraat,
  3. Met de aanvraag van een milieupas voor toegang tot een ondergrondse container.

Voor aanvullende informatie lees je het best even deze blogpost op onze website.

Als stichting vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk zelfstandig en financieel onafhankelijk te zijn. Onderdeel hiervan is het creëren van financiële middelen om onze vaste kosten als stichting te kunnen voldoen. Denk aan de vaste kosten voor o.a. de website, kantoorartikelen, verzekeringen en het kunnen financieren van onze sociale en maatschappelijke projecten.

Om deze zoveel mogelijk uit eigen middelen te bekostigen vragen wij alle vrijwilligers om de gevonden blikjes en metalen aan de stichting te doneren, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de stichting. Dankzij de opbrengst van duizenden lege aluminium blikjes en oude metalen hebben wij bijvoorbeeld deze website kunnen realiseren.

U kunt donateur worden van onze stichting door uw bedrijfsnaam of organisatie te koppelen aan onze stichting en de ideële doelen waar wij voor staan. Hierbij vinden wij het belangrijk dat uw bedrijfsactiviteiten passen bij de doelstellingen van onze stichting en andersom.

Op de donatie pagina op onze website vind u een overzicht van donateurs die een eenmalige bijdrage hebben gedaan voor de realisatie van ons gedefinieerde educatie project voor een aantal basisscholen op ons eiland. Met als doel om de jeugd te informeren en te betrekken bij het grote zwerfafval probleem op Goeree-Overflakkee en de absolute noodzaak om dit op te ruimen.

Maar ook om op een positieve manier de inwoners van Goeree-Overflakkee te informeren over een zwerfafvalvrije leefomgeving voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. In 2021 haalden we met vele vrijwilligers ruim 123.000 liter zwerfafval uit onze buurten, bermen, stranden en natuurgebieden. Dat zijn 514 kliko’s vol zwerfafval geraapt langs 10.800 km gewandelde trajecten op Goeree-Overflakkee.

Behalve met een financiële steun zijn wij erg blij met de brede maatschappelijke steun die wij als Stichting Schoon Goeree Overflakkee ontvangen van verschillende bedrijven, instellingen en organisaties. Als facilitair sponsor dragen zij mede bij aan het succes van onze stichting.