Dank aan alle donateurs!

Uw steun is van onschatbare waarde en zal een aanzienlijke impact hebben op ons werk om zwerfafval op te ruimen en onze omgeving te verbeteren.

Dankzij uw vrijgevigheid kunnen we onze inspanningen intensiveren en effectiever te werk gaan bij het bestrijden van zwerfafval op het eiland. Of het nu gaat om het opruimen van lokale parken, stranden of dorpskernen, uw donatie draagt direct bij aan een schonere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal.

We willen u laten weten dat elke cent van uw donatie zorgvuldig zal worden besteed aan het verkrijgen van benodigde middelen, zoals opruimmaterialen, educatieve programma’s en bewustwordingscampagnes. Uw steun is een cruciale factor in het succes van onze missie en we zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Het is inspirerend om te weten dat we niet alleen staan in onze inspanningen. Samen met betrokken donateurs zoals u kunnen we een tastbaar verschil maken in het verminderen van zwerfafval en het bevorderen van milieubewustzijn. Wij willen we u heel hartelijk bedanken voor uw vrijgevigheid en betrokkenheid bij onze zaak.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Schoon Goeree Overflakkee

U kunt ons financieel ondersteunen met een eenmalige donatie op ons IBAN nummer bij de Regiobank Stellendam:

IBAN NL97RBRB8835576385 t.n.v. Stichting Schoon Goeree-Overflakkee te Stellendam o.v.v. ‘Donatie’.