Uw donatie voor een goed doel !

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee realiseert zelf in beperkte mate inkomsten met de opbrengst van aluminium blikjes en oude metalen, die meer dan 175 gemotiveerde vrijwilligers wekelijks verzamelen tijdens hun zwerfafval rondjes over het eiland.

Gelijk aan andere stichtingen is onze stichting ook afhankelijk van donaties en giften voor de realisatie van verschillende activiteiten, plannen en projecten voor een zwerfafvalvrij Goeree-Overflakkee. Maar ook om de vaste jaarlijkse kosten voor de website, bankkosten, verzekeringen en administratiekosten te kunnen financieren.

Met de introductie van statiegeld op bier- en energy blikjes, per 31 december 2022, kunnen wij waarschijnlijk veel minder inkomsten genereren met de opbrengst van aluminium blikjes. Hierdoor komen inkomsten onder druk te staan en stellen wij alle donaties (groot en klein) bijzonder op prijs.

U kunt ons financieel ondersteunen met een eenmalige donatie op ons IBAN nummer bij de Regiobank Stellendam:

IBAN NL97RBRB8835576385 t.n.v. Stichting Schoon Goeree-Overflakkee te Stellendam o.v.v. ‘Donatie’.

Wij waarderen uw bijdrage zeer en zorgen ervoor dat uw donatie goed wordt besteed aan één van de maatschappelijke of educatieve projecten van onze stichting.

Met bijzondere dank aan onderstaande donateurs