1 Jaar Schoon GO

Op zaterdag 30 april 2022 ging bijna geruisloos het 1-jarig bestaan van onze stichting Schoon Goeree Overflakkee voorbij. Een jaar waarin we veel nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen om het zwerfval in onze buurten mee te helpen opruimen. We groeiden begin 2022 met 19% Helemaal Groen app gebruikers naar 163 registraties. Een kleine stap op de weg naar het 1% doel van 500 registraties in 2025. Ook op social media groeien we nog elke dag; met per vandaag 943 leden in onze Facebook groep “Schoon Goeree Overflakkee”. Als dat zo door gaat knallen we eind dit jaar door de grens van 1000 Facebook groep leden heen. Dat zou geweldig zijn! Zoals te zien is op onze website tellen ook de kilometers schone trajecten snel door en gaan we op de helft van 2022 al over het eindtotaal (10.818 km) van 2021 heen. Allemaal mooie ontwikkelingen dankzij al jullie vrijwillige grote- en kleine bijdragen en het besef om met elkaar te werken aan een schonere leefomgeving op ons mooie eiland.

Filterpeuken ergernis

Jammer genoeg komen we nog dagelijks voorbeelden tegen van situaties waarbij het niet zo nauw wordt genomen om zwerfafval op te ruimen in de hiervoor bestaande voorzieningen. Vooral op plaatsen waarbij veel inwoners samenkomen, zoals winkelcentra, busstations, scholen, het ziekenhuis, verenigingen en na evenementen in de dorpskernen. Verreweg de grootste vervuiler op straat zijn de filterpeuken die in tientallen miljoenen aantallen overal verspreid liggen. De eigenaar, die zo’n peuk achteloos weggooit op straat, heeft kennelijk geen idee dat de natuur tot wel 10 jaar nodig heeft om zo’n filterpeuk af te breken. Misschien moeten we in navolging op plastic flesjes en straks blikjes, ook statiegeld gaan heffen op een filterpeuk. Helaas lijkt dat een utopie, dus ruimen de vrijwilligers van onze stichting vaak vele gevonden filterpeuken op tijdens een raaprondje. Al schrik je soms van de grote hoeveelheden peuken die je onderweg tegenkomt en niet allemaal kunt meenemen. Evengoed dragen wij op deze manier en met elkaar ons steentje bij voor een rookvrije generatie.

Maak het verschil

Laatst sprak ik een mijnheer van middelbare leeftijd onderweg tijdens één van mijn raaprondjes in Dirksland, die mij vertelde; “dat het toch geen zin heeft om zwerfafval op te ruimen, morgen ligt het er weer”. Ik heb heb hem verteld dat we ergens een begin moeten maken en hem gevraagd om in ieder geval 1 stuks zwerfafval per dag op te ruimen. Dan zou hij ook bijdragen aan een schonere buurt. Hij ging er over nadenken. Uiteindelijk kun je met kleine dingen al een groot verschil maken. Als iedere inwoner van onze gemeente dat zou doen, zou dat tonnen zwerfafval per jaar schelen. Vaak hoor ik ook “waarom zou ik de rommel van een ander opruimen, dat moet de Gemeente maar doen”. Als ik deze mensen dan vertel dat zij onderdeel zijn van onze gemeente Goeree Overflakkee en zij ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om de buurt netjes te houden, wordt het ijzig stil. Het is natuurlijk ook gemakkelijker om over de rommel heen te stappen, dan het even op te rapen en weg te gooien in de afvalbak. Kijk maar eens bij hoeveel voordeuren van huizen er zwerfafval ligt dat niet wordt opgeruimd omdat de bewoner vind dat alleen achter de voordeur moet worden opgeruimd. En wat is nu één stuk zwerfafval per dag zou je zeggen.

Top schoonste Gemeente van Nederland

We hebben nog een lange weg te gaan voordat iedereen gaat inzien dat een schone buurt en leefomgeving bijdraagt tot meer glans en levensgeluk voor ons allemaal. Een schonere buurt zorgt er vaak ook voor dat er minder nieuw zwerfafval bijkomt. Daarom zijn we super blij met alle geweldige vrijwillige inzet om ons eiland schoon te houden van zwerfafval en onze Gemeente Goeree Overflakkee op de Helemaal Groen app kaart te zetten als één van de schoonste gemeenten van heel Nederland. En dat hebben we dan toch maar mooi bereikt afgelopen jaar!

 

Plan Inzamelen Blikjes 2023

De plannen voor het inzamelen van blikjes, waar vanaf 31 december 2022 statiegeld op zit, schieten volgens milieuorganisaties tekort. Met het plan dat het Afvalfonds Verpakkingen hiervoor heeft opgesteld “wordt het halen van de wettelijke doelstellingen onmogelijk en wordt het milieu het slachtoffer”, stellen Natuur & Milieu, Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, Stichting De Noordzee, Plastic Soup Surfer en Greenpeace.

Inzameling

Minimaal 90 procent van de blikjes moet volgens de wet straks gescheiden worden ingezameld om te worden gerecycled. Door 15 eurocent statiegeld in te voeren, hoopt het kabinet te voorkomen dat afval in het milieu belandt, zoals nu met circa 150 miljoen blikjes per jaar gebeurt. Die inzameling moet op duizenden punten gaan gebeuren. In het plan van het Afvalfonds staat onder meer dat die punten “nabij de supermarkt” moeten komen. Ook op stations en tankstations en bijvoorbeeld bij sportverenigingen komen inzamelingspunten.

Supermarkten werken niet mee

De milieuorganisaties zouden veel liever zien dat supermarkten blikjes gaan inzamelen, maar die zien daar niets in. Het kost ze ruimte en geld. Ook hygiëne is voor de supermarktbranche een bezwaar: blikjes zijn open in tegenstelling tot statiegeldflessen, die supermarkten wel al jaren inzamelen. Volgens de milieuclubs gaan consumenten erop achteruit met de plannen. “De consument kan met zijn plastic statiegeldflessen terecht in alle supermarkten, maar wordt voor de blikjes naar een andere locatie gestuurd”, werpt directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk tegen. Hij noemt het “een grote aanname” dat consumenten hierin mee zullen gaan.

Doelstellingen

Afvalfonds Verpakkingen laat weten ervan overtuigd te zijn dat de doelstellingen worden bereikt. “Hiermee wordt een systeem neergezet dat klaar is voor de toekomst, waarin terugwinning van grondstoffen nog belangrijker wordt”, laat het fonds weten. In een eerder onderzoek van adviesbureau EY-Parthenon staat dat een systeem met in eerste instantie 3000 innamepunten “vergelijkbaar bereikbaar” is ten opzichte van een systeem in de supermarkt. Bovendien zou dit als voordeel hebben dat consumenten daar ook buiten de openingstijden van de supermarkt terechtkunnen.

Milieubeweging sceptisch

De milieubeweging blijft echter sceptisch, ook over het invoeren van het nieuwe systeem. “Het bedrijfsleven is hiervoor namelijk sterk afhankelijk van vastgoedeigenaren en vergunningen van gemeenten”, klinkt het. “De kans is groot dat consumenten de eerste maanden hun blikjes vrijwel nergens kwijt kunnen, terwijl ze er wel al meteen statiegeld op moeten betalen”, aldus Buurman.

Bron: ANP