Plan Inzamelen Blikjes 2023

De plannen voor het inzamelen van blikjes, waar vanaf 31 december 2022 statiegeld op zit, schieten volgens milieuorganisaties tekort. Met het plan dat het Afvalfonds Verpakkingen hiervoor heeft opgesteld “wordt het halen van de wettelijke doelstellingen onmogelijk en wordt het milieu het slachtoffer”, stellen Natuur & Milieu, Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, Stichting De Noordzee, Plastic Soup Surfer en Greenpeace.

Inzameling

Minimaal 90 procent van de blikjes moet volgens de wet straks gescheiden worden ingezameld om te worden gerecycled. Door 15 eurocent statiegeld in te voeren, hoopt het kabinet te voorkomen dat afval in het milieu belandt, zoals nu met circa 150 miljoen blikjes per jaar gebeurt. Die inzameling moet op duizenden punten gaan gebeuren. In het plan van het Afvalfonds staat onder meer dat die punten “nabij de supermarkt” moeten komen. Ook op stations en tankstations en bijvoorbeeld bij sportverenigingen komen inzamelingspunten.

Supermarkten werken niet mee

De milieuorganisaties zouden veel liever zien dat supermarkten blikjes gaan inzamelen, maar die zien daar niets in. Het kost ze ruimte en geld. Ook hygiëne is voor de supermarktbranche een bezwaar: blikjes zijn open in tegenstelling tot statiegeldflessen, die supermarkten wel al jaren inzamelen. Volgens de milieuclubs gaan consumenten erop achteruit met de plannen. “De consument kan met zijn plastic statiegeldflessen terecht in alle supermarkten, maar wordt voor de blikjes naar een andere locatie gestuurd”, werpt directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk tegen. Hij noemt het “een grote aanname” dat consumenten hierin mee zullen gaan.

Doelstellingen

Afvalfonds Verpakkingen laat weten ervan overtuigd te zijn dat de doelstellingen worden bereikt. “Hiermee wordt een systeem neergezet dat klaar is voor de toekomst, waarin terugwinning van grondstoffen nog belangrijker wordt”, laat het fonds weten. In een eerder onderzoek van adviesbureau EY-Parthenon staat dat een systeem met in eerste instantie 3000 innamepunten “vergelijkbaar bereikbaar” is ten opzichte van een systeem in de supermarkt. Bovendien zou dit als voordeel hebben dat consumenten daar ook buiten de openingstijden van de supermarkt terechtkunnen.

Milieubeweging sceptisch

De milieubeweging blijft echter sceptisch, ook over het invoeren van het nieuwe systeem. “Het bedrijfsleven is hiervoor namelijk sterk afhankelijk van vastgoedeigenaren en vergunningen van gemeenten”, klinkt het. “De kans is groot dat consumenten de eerste maanden hun blikjes vrijwel nergens kwijt kunnen, terwijl ze er wel al meteen statiegeld op moeten betalen”, aldus Buurman.

Bron: ANP

Lege Blikjes Voor Onze Stichting

Van burgerinitiatief naar volwaardige stichting

Sinds 30 april 2021 is de Stichting Schoon Goeree Overflakkee een feit. Hiermee is het oorspronkelijke burgerinitiatief van Marcel Breve, Karen van Burg en Pascha Komttebed om het zwerfafvalgrondstoffen probleem op Goeree-Overflakkee aan te pakken een nieuwe fase ingegaan. Als Stichting Schoon Goeree-Overflakkee zonder winstoogmerk en zonder leden zijn we een serieuze gesprekspartner geworden voor de Gemeente Goeree-Overflakkee, de RAD en andere organisaties die het belang van het zwerfafval probleem onderkennen en wil meehelpen oplossen. Behalve Marcel, Karen en Pascha maken ook Akkeline van Lenten en Frits Stel deel uit van het bestuur.

Mooi nieuw logo

Als eerste hebben we gekozen voor een nieuw logo voor alle social media uitingen op Facebook en Instagram. Later ook op de nieuwe website waar we na de zomervakantie meer over zullen vertellen. En we zijn natuurlijk super trots! Op zoveel enthousiaste en betrokken vrijwilligers die dagelijks een bijdrage leveren aan een schoon en groen eiland voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. We hebben met elkaar al zoveel bereikt in een hele korte tijd; bijna in de top 5 van Nederlandse Gemeenten in de Helemaal Groen app, ruim 600 leden in onze Facebook groep, 160 vrijwillige rapers op heel ons eiland, succesvolle gezamenlijk inzamelprojecten voor goede doelen en aandacht voor onze activiteiten in de lokale krant.

Lege blikjes als bron van inkomsten

Om onze sociale en maatschappelijke doelen vanaf nu te financieren is geld nodig. Enerzijds door het aanvragen van subsidies. Anderzijds door het ontvangen van giften en donaties van iedereen die de doelstellingen van onze stichting ook belangrijk vinden voor de toekomst. Maar natuurlijk ook door zelf inkomsten te genereren. Als bestuur vinden wij het dan ook heel belangrijk om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Door onze projecten zoveel mogelijk uit eigen middelen te kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld uit de opbrengst van alle gevonden blikjes en metalen die wij opruimen in en buiten de dorpskernen. Daarom vragen we jullie a.u.b. om alle gevonden blikjes en metalen voor ons te bewaren en te doneren aan onze stichting. Dan kunnen we hiermee de nieuwe website realiseren en andere projecten gepland voor dit jaar uitvoeren. Met onze dank voor jullie gedreven inzet en toewijding bij het realiseren van onze gezamenlijke droom…..een schoon en groen eiland!

Marcel, Karen, Pascha, Akkeline en Frits
Stichting Schoon Goeree-Overflakkee