Presentatie Raadsleden

Op donderdagavond 13 januari was het dan zover. De presentatie van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee voor de raadsleden van de Gemeente Goeree-Overflakkee kon doorgang vinden. Niet fysiek, maar online. Voor de presentatie waren circa 67 deelnemers uitgenodigd om de presentatie op afstand te kunnen volgen. Vele vrijwilligers deden dat ook vanuit diverse dorpskernen op het eiland. Marcel Brevé, voorzitter van onze stichting, kreeg wat eerder dan gepland het verzoek van Raadsvoorzitter Hendrik Herweijer om de presentatie te beginnen vanuit het Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis.

Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer…..NIET zien
(Marcel Brevé)

Vanwege het ontbreken van een echt toehorend publiek, was het in het begin even wennen maar al snel begon Marcel zijn goed voorbereide en enthousiaste verhaal over de activiteiten van onze stichting. Over hoe het ooit begon in 2018 en hoe ver we nu in 2022 zijn gekomen dankzij de tomeloze inzet van al die betrokken vrijwilligers, bedrijven en organisaties. Allen met hetzelfde doel; om Goeree-Overflakkee binnen de kaders van het eiland zwerfafvalvrij en vooral mooi te houden voor de inwoners en de toeristen die ons eiland bezoeken.

Samen Bouwen aan Succes

Marcel liet via een timeline zien hoe het idee van zwerfafval rapen door enkele vrijwilligers is uitgegroeid tot een echte stichting met een zeer betrokken bestuur,  vele activiteiten en ambities. Marcel stond stil bij de doelstellingen en speerpunten die we als stichting hebben bepaald. Ook de motivatie van vrijwilligers, de Helemaal Groen app, de bestuursleden en de samenwerking met partners werden ruimschoots toegelicht. En natuurlijk de resultaten die werden behaald in 2021, aansluitend op de resultaten van 2020 en 2019. Het behaalde resultaat liet een enorme groei zien in geraapt zwerfafval van 70.000 liter in 2019 tot ruim 120.000 liter in 2021. Een supermooi resultaat dat ook op  veel waardering van de raadsleden kon rekenen. Raadsleden die allen aandachtig meeluisterden naar het enthousiaste verhaal van onze voorzitter. Tot slot werden toekomstige projecten toegelicht, waarbij het educatieproject “ZwerfKID” voor 19 basisscholen bijzondere aandacht kreeg. De presentatie eindigde met de conclusie dat de samenwerking met inwoners en Gemeente van bijzonder groot belang is om een zwerfafvalvrije leefomgeving  te garanderen voor de lange termijn.

Aluminium Blikjes Raden

Tijdens de presentatie vroeg Marcel de raadsleden hoeveel aluminium blikjes we in 2021 bij elkaar hadden geraapt uit bermen, slootkanten, dorpskernen en omliggende natuur. De raadsleden konden via de chat een getal invoeren, de genoemde getallen liepen uiteen van 10.000 tot wel 100.000 stuks. Het bleken er ruim 80.500 stuks te zijn, waarbij de oud metaalopbrengst van de blikjes voldoende bleek om de kosten van onze website in het eerste jaar volledig mee te financieren. De bijeenkomst eindigde in een waardering van de raadsleden voor de zeer verzorgde presentatie en de begeleidende woorden van Marcel. Er werden nog enkele vragen van raadsleden beantwoord met hier en daar een extra toelichting bij sommige vragen. Stichting Schoon Goeree-Overflakkee kijkt met veel genoegen terug op de geboden gelegenheid om de activiteiten van onze stichting in de spotlight te kunnen zetten voor de raadsleden van de Gemeente Goeree-Overflakkee.