Joop is de beste

Wij wisten allang dat Joop de Waal uit Ooltgensplaat een zwerfafval opruimtopper was. Leuk voor hem was ook de waardering vanuit de Gemeente Goeree Overflakkee toen bekend werd dat Joop de meeste kilometers had afgelegd gedurende heel 2022 in de Helemaalgroen app met maar liefst 7563 km. Deze smartphone-app wordt door vele duizenden zwerfafval opruimers in Nederland dagelijks gebruikt om de afgelegde trajecten bij te houden als een groen lijntje in de eigen gemeente.

Daarom zijn alle vrijwilligers van Stichting Schoon Goeree Overflakkee ook supertrots dat Joop deze erkenning heeft mogen ontvangen. Nogmaals van harte gefeliciteerd  Joop! Dubbel en dwars verdiend dankzij je tomeloze inzet om ons eiland mede schoon te houden van zwerfafval.

 

Hier de link naar het artikel van flakkeenieuws.nl

Presentatie Lions Club GO

Op woensdag 9 februari 2022 kwam Jaap de Boer, bedenker en initiatiefnemer van de Helemaal Groen app, vanuit het pittoreske dorp Geesteren in de provincie Gelderland naar ons eiland Goeree-Overflakkee op uitnodiging van de Lions Club Goeree-Overflakkee.

Sfeervolle ontmoeting met de Lions

De leden van de Lions Club toonden interesse in de smartphone app en de doelstellingen van de stichting Helemaal Groen. Met name hoe het van een persoonlijk initiatief is uitgegroeid tot een landelijke bekende app met ruim 8.300 individuele deelnemers. Maar natuurlijk wilden de Lions Club ook graag horen hoe de vrijwilligers van Schoon Goeree-Overflakkee de Helemaal Groen app lokaal hebben omarmd en dagelijks gebruiken op hun wandel- en/of fietstochten bij rapen van zwerfafval op het eiland.

Voor deze unieke bijeenkomst die werd gehouden in Hotel de Gouden Leeuw in Goedereede, hadden we voor de Lions Club een presentatie gemaakt over onze stichting, wie we zijn en wat we doen, over onze doelstellingen en speerpunten, de enthousiaste vrijwilligers en de gezamenlijk behaalde resultaten in het afgelopen jaar 2021. En natuurlijk spraken we ook over onze toekomstplannen. Over ons educatie project waar we mee bezig zijn, de wens om promotie speldjes te introduceren en dat we graag verder willen groeien met vrijwilligers om onze 1% doelstelling aan zwerfvuilrapers te kunnen realiseren in 2025.

Helemaal Groen app populair onder zwerfafvalrapers

En je begrijpt dat de aanwezige Lions aandachtig luisterden naar onze voorzitter Marcel Brevé, die op zijn eigen manier en met veel enthousiasme de presentatie voor zijn rekening nam en verschillende vragen van de toehoorders beantwoordde. Wij hadden in onze presentatie een paar slides opgenomen waarin de Jaap de Boer kon worden geïntroduceerd en hij kon vertellen hoe gemakkelijk de Helemaal Groen app is te gebruiken. Jaap vertelde over hoe het ooit is begonnen met een idee om ‘groene lijntjes’ zichtbaar te maken en hoe dit idee navolging kreeg in zijn eigen gemeente Berkelland. En dat via de app en via de Helemaal Groen website een dashboard kan worden getoond waarop je kan zien, wie er op welke moment actief is in een bepaalde gemeente. En dat het gebruik van de Helemaal Groen app in 2019 snel uitgroeide van 7 gebruikers in de gemeente Berkelland naar nu duizenden gebruikers in heel Nederland. Allemaal met het gemeenschappelijke doel om Nederland Helemaal Groen te maken!

Officieel Partner Helemaal Groen

Jaap de Boer (2e van links) met Frits, Marcel en Pascha van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee in Goedereede

Jaap de Boer sprak verder zijn waardering uit over de aanpak en het succes van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee en de resultaten die zijn behaald mede dankzij het gebruik van de Helemaal Groen app. Maar ook een woord van dank aan de Gemeente Goeree-Overflakkee die nu ook officieel partner is geworden waardoor de ontwikkeling van de Helemaal Groen app verder wordt ondersteund voor de komende jaren. Na de toelichting van Jaap nam Marcel de presentatie weer over en kregen beiden na afloop een verdiend applaus van de aanwezigen in de historische zaal van het hotel.

Geweldige steun voor onze stichting

Na afloop van de presentatie waren de Lions benieuwd hoe zij onze stichting konden helpen bij het realiseren van de toekomstplannen. De Lions overlegden met elkaar en even later nam Bert de Boer, President van de Lions Club, het woord. Om vervolgens namens de aanwezige Lions (vanuit de Stichting Paul van Hessenfonds), Stichting Schoon Goeree Overflakkee een bedrag van €500 te schenken als bijdrage voor het kunnen realiseren van het onderwijsproject aan de basisscholen. Daar zijn wij natuurlijk zeer erkentelijk en dankbaar voor en zorgen ervoor dat deze geweldige bijdrage goed wordt besteed aan het educatieproject.

Voor onze komst naar Goedereede ontvingen wij, uit handen van de President van de Lions Club, nog een heerlijke fles wijn als aandenken aan een zeer geslaagde avond.

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee bedankt langs deze weg ook graag alle leden van de Lions Club Goeree-Overflakkee voor de uitnodiging en geboden gelegenheid om onze activiteiten als stichting te presenteren. Met onze bijzondere dank voor de gastvrijheid deze avond en de ontvangen financiële steun bij het realiseren van de beoogde projecten. Het was ons een bijzonder genoegen om een keer aanwezig te mogen zijn bij de vergadering van een heel bijzondere serviceclub op ons eiland.

Helemaal Groen Partner

Donderdagavond 3 februari 2022 werd tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Goeree-Overflakkee in Middelharnis de ingediende motie van PvdA, SGP en Christenunie besproken en in stemming gebracht om onze Stichting Schoon Goeree-Overflakkee te ondersteunen als ‘HelemaalGroen Partner’ in de Helemaal Groen app.

Helemaal Groen app

De Helemaal Groen app wordt door alle 150 vrijwilligers gebruikt tijdens het opruimen van zwerfafval op het eiland. Bij het gebruik van de app wordt een groen lijntje zichtbaar als een bepaalde route weer vrij is gemaakt van zwerfafval. Zo kan iedereen die de app gebruikt zien waar het weer schoon is en kan op basis van deze gegevens een andere route kiezen in zijn of haar eigen buurt.

Motie van PvdA, SGP en Christenunie

De motie stond als agendapunt 7a op de raadsvergadering en werd verdedigd door Mw. Petra ’t Hoen, raadslid namens de PvdA. Ze las op verzoek van de voorzitter de motie voor en onderstreepte het goede werk van alle vrijwilligers die bij de Stichting Schoon Goeree-Overflakkee betrokken zijn. Wethouder Daan Markwat (SGP) sprak zijn waardering uit over “de geweldige inzet van vrijwilligers die in hun eigen tijd de rommel van een ander opruimen in de openbare ruimte”. Ook benadrukte de wethouder dat de samenwerking tussen de stichting en de RAD heeft geleid tot een positieve ontwikkeling om het zwerfafval op een goede manier te kunnen afvoeren. “Heel veel zaken zijn correct geregeld en dat de Gemeente Goeree-Overflakkee de stichting een blijvend warm hart wil toedragen”.

Nadat de overige raadsleden over en weer nog wat vragen hadden gesteld en beantwoord hadden gekregen werd de motie in stemming gebracht. Het enthousiasme onder de raadsleden was duidelijk te horen in de raadszaal die via een live streaming kon worden gevolgd door iedereen met een internetaansluiting. Het onderwerp zwerfafval en de manier waarop Stichting Schoon Goeree-Overflakkee op een positieve manier veel vrijwilligers weet te motiveren om het zwerfafvalprobleem aan te pakken op het eiland, sprak veel raadsleden aan.

Helemaal Groen Partner

Burgemeester en voorzitter van de raadsvergadering, Mw. Ada Grootenboer-Dubbelman (CDA), merkte op; ‘veel woorden om volgens mij te zeggen dat u de stichting van harte ondersteund…laten we de motie in stemming brengen, want de indieners willen dat graag. Wie is er vóór de motie?…..Volgens mij is het unaniem aangenomen, iedereen blij volgens mij”.

Waarmee is besloten dat de Gemeente Goeree Overflakkee ook een ‘helemaalgroen partner’ wordt en de vrijwillige zwerfafvalrapers bij het gebruik van de Helemaal Groen app nu een geel balkje met de tekst “helmaalgroen partner’ zien staan in de ranglijst van deelnemende Nederlandse Gemeenten.

Stichting Schoon Goeree Overflakkee is natuurlijk bijzonder blij met deze steun van de Gemeente Goeree-Overflakkee, waarbij de waardering wordt uitgesproken naar alle vrijwilligers bij het aanpakken van het zwerfafvalprobleem op ons eiland. Dezelfde avond is bedenker en initiatiefnemer Jaap de Boer van de Helemaal Groen app geïnformeerd over het raadsbesluit. Jaap was heel blij met de uitkomst en heeft vooruitlopend op de afwikkeling van het partnerschap alvast de gele balk en helemaalgroen partner waardering toegevoegd aan de app.

Dank voor uw support

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee bedankt graag alle raadsleden voor de positieve stemming van de motie “PvdA en ChristenUnie Support Stichting Schoon Goeree-Overflakkee” tijdens de raadsvergadering op 3 februari 2022. Het is bijzonder fijn om te horen dat onze stichting kan rekenen op veel waardering van de Gemeente Goeree-Overflakkee, die hiermee de geweldige inzet van alle vrijwilligers onderschrijft en belangrijk vind.

Via deze weblink kan de raadsvergadering worden teruggekeken.