Tag Archive for: N59

Bericht aan Rijkswaterstaat

Meerdere vrijwilligers hebben via onze facebookgroep Schoon Goeree Overflakkee gevraagd of er een mogelijkheid is om de bermen langs de wegen N57, N59 en N215 aan te pakken en schoon te maken van zwerfafval. Om die reden heb ik onderstaand verzoek gericht aan Rijkswaterstaat om te informeren welke mogelijkheden er kunnen worden ingezet om dit op een veilige manier te doen, met de hulp en inzet van Rijkswaterstaat.
 
Geachte heer/mevrouw,
Namens onze Stichting Schoon Goeree-Overflakkee zouden wij graag vernemen of het mogelijk is om in samenwerking met Rijkswaterstaat op periodieke momenten het onderhoud aan de bermen van de N57, N59 en N215 op Goeree-Overflakkee aan te pakken. Met name het verwijderen van zwerfafval dat zichtbaar in de bermen wordt achtergelaten door weggebruikers. Onze stichting zet zich met veel vrijwilligers dagelijks in om Goeree-Overflakkee en de toegangswegen naar het eiland schoon te maken en te houden van zwerfafval. Graag zouden wij vernemen of er een manier denkbaar is om i.s.m. Rijkswaterstaat het zwerfafval op een veilige manier te verwijderen uit de bermen langs genoemde toegangs- en doorgaande wegen. Zie a.u.b. ook onze website: www.schoongoereeoverflakkee.nl voor onze activiteiten en doelstellingen. In afwachting van uw reactie,
 
Met vriendelijke groet,
Frits Stel
Bestuurslid Stichting Schoon Goeree-Overflakkee.
 
Zodra er een reactie komt zal ik deze met jullie delen via onze facebookgroep en onze website.