Reactie Rijkswaterstaat

Een supersnelle reactie van Rijkswaterstaat op mijn bericht van vanochtend…

Geachte heer/mevrouw,
U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.

Onze reactie

N57 en N59:
Rijkswaterstaat is zich bewust van zwerfvuil langs onze snelwegen en op verzorgingsplaatsen. Het opruimen van dit zwerfvuil maakt onderdeel uit van ons reguliere onderhoudswerk en wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door een aannemer.

Uit veiligheidsoverwegingen is uitsluitend gekwalificeerd en goed opgeleid personeel toegestaan om werkzaamheden langs de onze wegen uit te voeren. Het werken langs de snelwegen is immers gevaarlijk: Jaarlijks worden er meerdere dienstvoertuigen van onze eigen weginspecteurs en van onze aannemers aangereden.

Daarom worden personeelsleden van Rijkswaterstaat en van onze aannemers:
Opgeleid en getraind om veilig te werken op en langs de wegen; zijn hun werkvoertuigen voorzien van zwaailichten en aan de achterzijde voorzien van een reflecterend rood / wit gestreept kader en duidelijke knipperlichten (ook wel “actieraam” genoemd); verplicht speciale reflecterende veiligheidskleding te dragen.

Wanneer er onvoldoende ruimte is om het werk uit te voeren wordt bovendien één of meer rijstroken uit het verkeer genomen door middel van het bekende rode kruis boven de rijstrook en/of door inzet van pijlwagens. Zo zorgen wij we ervoor dat het aantal mensen dat zich naast het rijdend verkeer bevindt zo klein mogelijk blijft. Rijkswaterstaat wil niet dat er slachtoffers vallen bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Hoe sympathiek uw voorstel ook is om ons te helpen zwerfvuil op te ruimen langs onze wegen: Wij willen, kunnen en mogen géén gebruik maken van uw aanbod, maar natuurlijk willen wij u wel bedanken voor uw meedenken en uw suggestie.

N215:
De N215 valt niet onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, maar onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland. Wij kunnen uw melding daarom niet afhandelen. Wij hebben uw melding doorgestuurd naar de provincie. Deze geeft een reactie op uw melding betreffende de N215.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland op telefoonnummer 070 – 441 66 22 of via de website van de provincie.
Het beheer van verschillende wegen in Nederland is verdeeld over diverse instanties, zoals het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Via de wegbeheerderskaart vindt u wie de beheerder is van een (stuk) weg. Via Vaarweginformatie zoekt u op wie de beheerder is van een water en/of object.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Bericht aan Rijkswaterstaat

Meerdere vrijwilligers hebben via onze facebookgroep Schoon Goeree Overflakkee gevraagd of er een mogelijkheid is om de bermen langs de wegen N57, N59 en N215 aan te pakken en schoon te maken van zwerfafval. Om die reden heb ik onderstaand verzoek gericht aan Rijkswaterstaat om te informeren welke mogelijkheden er kunnen worden ingezet om dit op een veilige manier te doen, met de hulp en inzet van Rijkswaterstaat.
 
Geachte heer/mevrouw,
Namens onze Stichting Schoon Goeree-Overflakkee zouden wij graag vernemen of het mogelijk is om in samenwerking met Rijkswaterstaat op periodieke momenten het onderhoud aan de bermen van de N57, N59 en N215 op Goeree-Overflakkee aan te pakken. Met name het verwijderen van zwerfafval dat zichtbaar in de bermen wordt achtergelaten door weggebruikers. Onze stichting zet zich met veel vrijwilligers dagelijks in om Goeree-Overflakkee en de toegangswegen naar het eiland schoon te maken en te houden van zwerfafval. Graag zouden wij vernemen of er een manier denkbaar is om i.s.m. Rijkswaterstaat het zwerfafval op een veilige manier te verwijderen uit de bermen langs genoemde toegangs- en doorgaande wegen. Zie a.u.b. ook onze website: www.schoongoereeoverflakkee.nl voor onze activiteiten en doelstellingen. In afwachting van uw reactie,
 
Met vriendelijke groet,
Frits Stel
Bestuurslid Stichting Schoon Goeree-Overflakkee.
 
Zodra er een reactie komt zal ik deze met jullie delen via onze facebookgroep en onze website.