Tag Archive for: Lions Club

Presentatie Lions Club GO

Op woensdag 9 februari 2022 kwam Jaap de Boer, bedenker en initiatiefnemer van de Helemaal Groen app, vanuit het pittoreske dorp Geesteren in de provincie Gelderland naar ons eiland Goeree-Overflakkee op uitnodiging van de Lions Club Goeree-Overflakkee.

Sfeervolle ontmoeting met de Lions

De leden van de Lions Club toonden interesse in de smartphone app en de doelstellingen van de stichting Helemaal Groen. Met name hoe het van een persoonlijk initiatief is uitgegroeid tot een landelijke bekende app met ruim 8.300 individuele deelnemers. Maar natuurlijk wilden de Lions Club ook graag horen hoe de vrijwilligers van Schoon Goeree-Overflakkee de Helemaal Groen app lokaal hebben omarmd en dagelijks gebruiken op hun wandel- en/of fietstochten bij rapen van zwerfafval op het eiland.

Voor deze unieke bijeenkomst die werd gehouden in Hotel de Gouden Leeuw in Goedereede, hadden we voor de Lions Club een presentatie gemaakt over onze stichting, wie we zijn en wat we doen, over onze doelstellingen en speerpunten, de enthousiaste vrijwilligers en de gezamenlijk behaalde resultaten in het afgelopen jaar 2021. En natuurlijk spraken we ook over onze toekomstplannen. Over ons educatie project waar we mee bezig zijn, de wens om promotie speldjes te introduceren en dat we graag verder willen groeien met vrijwilligers om onze 1% doelstelling aan zwerfvuilrapers te kunnen realiseren in 2025.

Helemaal Groen app populair onder zwerfafvalrapers

En je begrijpt dat de aanwezige Lions aandachtig luisterden naar onze voorzitter Marcel Brevé, die op zijn eigen manier en met veel enthousiasme de presentatie voor zijn rekening nam en verschillende vragen van de toehoorders beantwoordde. Wij hadden in onze presentatie een paar slides opgenomen waarin de Jaap de Boer kon worden geïntroduceerd en hij kon vertellen hoe gemakkelijk de Helemaal Groen app is te gebruiken. Jaap vertelde over hoe het ooit is begonnen met een idee om ‘groene lijntjes’ zichtbaar te maken en hoe dit idee navolging kreeg in zijn eigen gemeente Berkelland. En dat via de app en via de Helemaal Groen website een dashboard kan worden getoond waarop je kan zien, wie er op welke moment actief is in een bepaalde gemeente. En dat het gebruik van de Helemaal Groen app in 2019 snel uitgroeide van 7 gebruikers in de gemeente Berkelland naar nu duizenden gebruikers in heel Nederland. Allemaal met het gemeenschappelijke doel om Nederland Helemaal Groen te maken!

Officieel Partner Helemaal Groen

Jaap de Boer (2e van links) met Frits, Marcel en Pascha van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee in Goedereede

Jaap de Boer sprak verder zijn waardering uit over de aanpak en het succes van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee en de resultaten die zijn behaald mede dankzij het gebruik van de Helemaal Groen app. Maar ook een woord van dank aan de Gemeente Goeree-Overflakkee die nu ook officieel partner is geworden waardoor de ontwikkeling van de Helemaal Groen app verder wordt ondersteund voor de komende jaren. Na de toelichting van Jaap nam Marcel de presentatie weer over en kregen beiden na afloop een verdiend applaus van de aanwezigen in de historische zaal van het hotel.

Geweldige steun voor onze stichting

Na afloop van de presentatie waren de Lions benieuwd hoe zij onze stichting konden helpen bij het realiseren van de toekomstplannen. De Lions overlegden met elkaar en even later nam Bert de Boer, President van de Lions Club, het woord. Om vervolgens namens de aanwezige Lions (vanuit de Stichting Paul van Hessenfonds), Stichting Schoon Goeree Overflakkee een bedrag van €500 te schenken als bijdrage voor het kunnen realiseren van het onderwijsproject aan de basisscholen. Daar zijn wij natuurlijk zeer erkentelijk en dankbaar voor en zorgen ervoor dat deze geweldige bijdrage goed wordt besteed aan het educatieproject.

Voor onze komst naar Goedereede ontvingen wij, uit handen van de President van de Lions Club, nog een heerlijke fles wijn als aandenken aan een zeer geslaagde avond.

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee bedankt langs deze weg ook graag alle leden van de Lions Club Goeree-Overflakkee voor de uitnodiging en geboden gelegenheid om onze activiteiten als stichting te presenteren. Met onze bijzondere dank voor de gastvrijheid deze avond en de ontvangen financiële steun bij het realiseren van de beoogde projecten. Het was ons een bijzonder genoegen om een keer aanwezig te mogen zijn bij de vergadering van een heel bijzondere serviceclub op ons eiland.