Donatie Zuidwester :-)

Op ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee zijn dagelijks vele tientallen vrijwilligers actief met het opruimen van zwerfafval. Uitgerust met een grijper, ring, geel hesje met logo en rode vuilniszak struinen ze langs wegen, bermen en in natuurgebieden om het achtergelaten zwerfafval uit de natuur te verwijderen. Maar ook op het strand en in de dorpskernen kom je deze zwerfafval toppers tegen.

Zwerfafval topper Gerrie Jansen

Eén van onze zwerfafval toppers is Gerrie Jansen. Samen met echtgenoot Wout wandelt ze, naast haar baan als jobcoach bij Stichting Zuidwester voor Werk, vele honderden kilometers per jaar door de groene en bloeiende natuur- en buitengebieden van Ooltgensplaat. Als ze op pad gaan hebben ze een grijper en vuilniszak bij zich en zorgen ze er samen voor dat zwerfafval uit de bermen en langs doorgaande fietspaden wordt opgeruimd. Hoe geweldig is dat!

Gerrie en Wout, samen met alle andere ruim 175 vrijwilligers van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee, zetten zich geheel belangeloos in voor een schonere leefomgeving voor ons allemaal. Op de facebookpagina “Schoon Goeree-Overflakkee” kun je alle dagelijkse raap- en vondst avonturen in foto’s en reacties meebeleven en je verbazen over het zwerfafval wat overal wordt gevonden op ons eiland.

Doe je mee? Voor een Schoon Goeree-Overflakkee

Mede dankzij alle vrijwillige inzet helpen ze voorkomen dat zwerfafval gaat verwaaien en in de natuur terecht komt, in het water belandt en tenslotte zelfs in de voedselketen terechtkomt. Maar zwerfafval rapen heeft nog veel meer positieve kanten voor mens en maatschappij. Je ontvangt complimentjes onderweg tijdens het rapen, je krijgt een voldaan gevoel bij elke volle zak zwerfafval die je bij elkaar sprokkelt, je wandelt flinke stukken zodat je je fit en vitaal voelt en je laat een opgeruimd spoor achter je die voor iedereen zichtbaar is.

Je gezamenlijk inzetten voor het gemeenschappelijk zwerfafvalvrije doel op het eiland heeft ook een sociale functie. Dat zien wij bijvoorbeeld terug bij onze twee wekelijkse opruimacties ergens in één van de dorpskernen op het eiland waar een groep vrijwilligers elkaar op vrijdagochtend ontmoeten en beter leert kennen. Het gevoel je in te zetten voor een goed doel en om ervaringen te kunnen delen versterkt de onderlinge band van vrijwilligers. Een band die er ook voor zorgt dat steeds meer vrijwilligers zich aanmelden om mee te helpen om de eigen buurt vrij van zwerfafval te maken en te houden.

En dankzij de inzet van deze vrijwillige zwerfafval rapers staat onze Gemeente Goeree-Overflakkee in de absolute top van schoonste gemeenten van Nederland.

Educatie project in ontwikkeling

Om het belang van een schoon en zwerfafvalvrij eiland verder te onderstrepen hecht Stichting Schoon Goeree Overflakkee belang aan een goede voorlichting. Voorlichting om in een vroeg stadium onder de aandacht te brengen van kinderen op de basisscholen op het eiland. Dit jaar gaat het educatieve project “GO Schoon met Kobus Kokmeeuw” van start op drie basisscholen in Stellendam. De wens is om voor alle basisscholen op Goeree-Overflakkee dit lespakket aan te bieden.

Gelukkig kunnen we, behalve op de inzet van vele vrijwilligers, ook rekenen op donaties van verschillende bedrijven, organisaties en instellingen. Mede dankzij hun geweldige maatschappelijke en financiële steun kunnen we het educatieproject verder vorm geven en uitrollen.

Wij zijn Stichting Zuidwester zeer erkentelijk voor de toekenning van het sponsorbedrag en de motivatie van Gerrie Jansen die hier aan ten grondslag lag. Nogmaals onze hartelijke dank.

Bestuur Stichting Schoon Goeree-Overflakkee